Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Spis minerałów w gabinecie fizycznym Ojców Pijarów w Wilnie

Kolekcje mineraÅ‚ów przechowywane byÅ‚y nie tylko na Uniwersytecie WileÅ„skim, ale i w szkoÅ‚ach Å›rednich. Niniejszy spis okreÅ›la zasób gabinetu mineralogicznego szkoÅ‚y wileÅ„skich pijarów ok. 1800 r. (PaÅ„stw. Arch. Hist. Litwy F1511-1-85).

Aby powiększyć obrazek podczas oglądania galeri kliknij na przycisk w prawym górnym rogu obrazka.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2019 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.