Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Spis minerałów w gabinecie fizycznym Ojców Pijarów w Wilnie

Kolekcje minerałów przechowywane były nie tylko na Uniwersytecie Wileńskim, ale i w szkołach średnich. Niniejszy spis określa zasób gabinetu mineralogicznego szkoły wileńskich pijarów ok. 1800 r. (Państw. Arch. Hist. Litwy F1511-1-85).

Aby powiększyć obrazek podczas oglądania galeri kliknij na przycisk w prawym górnym rogu obrazka.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2022 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.