Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Raporty adiunktów z podróży naukowych 1818, 1820

Niniejsze raporty to sprawozdania pracowników naukowych Uniwersytetu Wileńskiego będących stypendystami rządu rosyjskiego z podróży naukowych. Wincenty Herberski napisał raport w 1818 r. (Bibl. Un. Wil. F2 KC 399), a Ferdynand Spitznagel w 1820 r. (Bibl. Un. Wil. F2 KC 397).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2024 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.