Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Na przeÅ‚omie XVIII i XIX w. na Uniwersytecie WileÅ„skim, a po jego zamkniÄ™ciu w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, zaczęły zaznaczać swój wpÅ‚yw rozmaite prÄ…dy filozoficzne i naukowe ówczesnej Europy. Niniejsza strona przedstawia ich recepcjÄ™ i udziaÅ‚ w ksztaÅ‚towaniu nauk medycznych i przyrodniczych na WileÅ„szczyźnie w okresie zaborów, posÅ‚ugujÄ…c siÄ™ w tym celu manuskryptami, wydawnictwami, biogramami i fotografiami.   

Strona powstaÅ‚a w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na WileÅ„szczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwÄ… „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015, a zrealizowanego w Katedrze i ZakÅ‚adzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 PoznaÅ„, Polska, tel. 61 8547242, e-mail: wojtasz88@gmail.com).

Niniejsza strona nie dostarcza kompletnej wiedzy o medycynie na WileÅ„szczyźnie w XIX w., nie takie bowiem sÄ… jej zaÅ‚ożenia. Unaocznia odmienność pojęć wystÄ™pujÄ…cych w naukach medycznych w XIX w., wskazujÄ…c na zmienność teorii i praktyki jako atrybuty zawodu lekarskiego. Ponadto przypomina o różnorodnoÅ›ci kulturowej i wieloetnicznoÅ›ci Rzeczpospolitej Obojga Narodów, cechujÄ…cych jeszcze życie w zaborze rosyjskim w XIX w. oraz zaznajamia z niektórymi polonicami medyczno-przyrodniczymi pozostawionymi w archiwach i bibliotekach za wschodniÄ… granicÄ… Polski.                                                                                     

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2019 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.